Category Archives: เที่ยวยูเครน

โบสถ์เซนต์ ยูจีน

คาร์คอฟ มีประชากรอาศัยอยู่ 1.4 ล้านคน ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษา และค้นคว้าที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออก โดยนักเรียนนักศึกษาจากต่างประเทศเดินทางมาศึกษาต่อที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเมืองคาร์คอฟราว 12,000 คน ต่อปี จุดเด่นสำคัญหลัก ๆ ของเมืองคือ น้ำพุ The Dzerkalnyi Strumin ที่สร้างขึ้นในโพเบดี้ พาร์ค (หรือ สวนแห่งชัยชนะ) เมื่อปี ค.ศ.1947 และสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งก็คือ โบสถ์เซนต์ ยูจีน นั่นเอง

The City of Lions

เมืองลวีฟ สร้างขึ้นตั้งแต่ในศตวรรษที่ 13 เมืองแห่งนี้มีชื่อเล่นว่า “The City of Lions” โดยอธิบายถึงภาพวาด Feline (สัตว์ตระกูลแมว ที่มีลักษณะคล้ายสิงโต) ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกสารทิศ ตามจุดสำคัญ ๆ ของเมือง นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจากต่างแดนยังนิยมมาชมละครโอเปร่าที่ตั้งอยู่บนถนนสโวบอดี้ เช่นเดียวกับ จตุรัสไรนอค ซึ่งได้รับการบันทึกว่าเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกอีกด้วย